Seminars of Department of Information Systems

Room 118 C-3, Wednesday, 3:15 pm - 5:00 pm

Seminars in the academic year 2014/2015

04.02.2015
1. Methods for Evaluating the Quality of Collective Knowledge
Speaker: Mgr inż. Van Du Nguyen

10.12.2014
1. Methods for Class Association Rule Generation Using Pruning Rules Mechanism During The Mining Process
Speaker: Mgr inż. Loan T.T. Nguyen

Previous seminars:

14.05.2013
1. Metody budowy profilu uzytkownika z wykorzystniem wiedzy kolektywnej
Speaker: Mgr inż. Bernadetta Mianowska

23.04.2013
1. Metody integracji wiedzy w strukturze hierarchicznej
Speaker: Mgr inż. Marcin Maleszka

16.01.2013
1. Analiza użyteczności naturalnych interfejsów użytkownika z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji.
Speaker: Mgr inż. Jerzy Szymański
2. Model współpracy heterogenicznych hurtowni danych w strukturze federacyjnej.
Speaker: Mgr inż. Rafał Kern

23.05.2012
1. Metody rekomendacji z wykorzystaniem wielowartościowej, złożonej struktury grafowej.
Speaker: Mgr inż. Michał Malski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie)
2. Podejście hybrydowe w badaniach użyteczności interfejsów webowych.
Speaker: Mgr inż. Piotr Chynał (Politechnika Wrocławska)

16.05.2012
Algorytm wyszukiwania najdłuższych wspólnych quasi-sekwencji w dokumentach tekstowych przy pomocy haszowania sentencji.
Speaker: Dr Dariusz Ceglarek (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)

25.04.2012
Analiza i modelowanie konceptualne w inżynierii systemów oprogramowania - ujęcie humanistyczne.
Speaker: Dr inż. Walery Susłow (Politechnika Koszalińska).