Kronika


2016


Nowe koło naukowe na wydziale

Data: 2016-11-14

W tym roku akademickim powstało na naszym Wydziale nowe koło naukowe - JavaTech, którego opiekunem został dr inż. Dariusz Król. Spotkanie inauguracyjne Koła Naukowego JavaTech w roku akademickim 2016/2017 odbyło się 20 października 2016 roku. Zgłosiło się 20 studentów, którzy wybrali swoich przedstawicieli do Zarządu koła i zadeklarowali chęć współpracy przy następujących projektach związanych z:

  • analizą dużych ilości danych za pomocą narzędzi typu Business Intelligence Software
  • analizą obrazów z wykorzystaniem urządzeń typu Smart glasses
  • analizą rozwiązań i wzorców integracji systemów informatycznych z wykorzystaniem rozwiązań typu Enterprise Service Bus
  • analizą danych związanych z harmonogramowaniem i realizacją produkcji z wykorzystaniem rozwiązań typu Advanced Production Planning and Scheduling Software


Nagroda IEEE Systems Man and Cybernetics Society dla Prof. Nguyena

Data: 2016-10-9/12

Podczas corocznej konferencji IEEE SMC 2016 odbywającej się w dniach 9-12 października 2016 w Budapeszcie, w której uczestniczyło prawie 1000 naukowców, prof. Ngoc Thanh Nguyen (kierownik Katedry Systemów Informatycznych na Wydziale Informatyki i Zarządzania) dostał nagrodę "Most Active Technical Committee Award". Nagrodę wręczył Dr Dimitar Filev, Prezydent stowarzyszenia IEEE SMC (System, Man and Cybernetics).

Jest to coroczna prestiżowa nagroda dla wyróżnionego komitetu technicznego działającego w ramach stowarzyszenia IEEE SMC, który miał największe osiągnięcia naukowe w poprzednim roku. SMC jest największym stowarzyszeniem w organizacji IEEE liczącej prawie 350 tys. członków z całego świata. W ramach tego stowarzyszenia działa 25 komitetów technicznych reprezentujących różne obszary w informatyce. Komitet techniczny Obliczeniowa Kolektywna Inteligencja (Technical Committee on Computational Collective Intelligence) został utworzony w roku 2010 przez prof. Nguyen’a i także przez niego kierowany. W tym roku nagroda w wysokości 1000 USD została przyznana komitetowi za wybitną aktywność naukową w roku 2015.

Prof. Ngoc Thanh Nguyen jest także pomysłodawcą corocznych międzynarodowych konferencji „International Conference on Computational Collective Intelligence” (ICCCI), współorganizowanych przez Politechnikę Wrocławską, których materiały są opublikowane w prestiżowej serii „Lecture Notes in Artificial Intelligence” Springera. Kolejna dziewiąta już edycja konferencji ICCCI odbędzie się we wrześniu 2017 r. na Cyprze.ICCCI 2016 Halkidiki

Data: 2016-09-28/30

W greckiej miejscowości Halkidiki odbyła się ósma konferencja ICCCI 2016 (8th International Conference on Computational Collective Intelligence Technologies and Applications) . Została ona zorganizowana przez Politechnikę Wrocławską we współpracy z dwoma uczelniami: Aristole University of Thessaloniki oraz Democritus University of Thrace. Jak co roku konferencji przewodniczył Profesor Ngoc Thanh Nguyen. Z naszej Katedry czynnie uczestniczyło w konferencji pięciu pracowników: Prof. Bogdan Trawiński, dr hab. Kazimeirz Choroś, dr Adrianna Kozierkiewicz-Hetmańska, dr Marcin Pietranik, dr Rafał Kern, którzy wygłosili interesujące referaty oraz przewodniczyli sesją tematycznym.


Materiały konferencyjne zostały opublikowane w dwóch woluminach (vol. 9875 i 9876) w prestiżowej serii Springera Lecture Notes in Artificial Intelligence. Wydawnictwo Springer dla najlepszych prac wygłoszonych podczas konferencji oraz najlepszej zorganizowanej sesji specjalnej ufundował nagrody sumarycznie w wysokości 1000 EURO.
Wykłady plenarne wygłosiło czterech znakomitych naukowców: Prof. Leszek Rutkowski z Politechniki Częstochowskiej (Polska), Prof. Manuel Nunez z Universidad Complutense de Madrid (Hiszpania), Prof. Heinz Koeppl Z Technische Universität Darmstadt (Niemcy) oraz Prof. Plamen Angelov z Lancaster University (Wielka Brytania). Więcej informacji można znaleźć na stronie konferencji: http://conferences.cwa.gr/iccci2016/Nowa habilitacja w Katedrze

Data: 2016-06-28

W dniu 28.06.2016 r. Rada Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej na wniosek Komisji ds. przewodu habilitacyjnej podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka panu doktorowi Kazimierzowi Chorosiowi. Gratulujemy!


Nowy Profesor w Katedrze

Data: 2016-05-17

Dr hab. inż. Bogdan Trawiński decyzją Senatu Politechniki Wrocławskiej został awansowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego.


Konferencja ACIIDS 2016 w Da Nang

Data: 2016-03-14 – 2016-03-16

Ósma, kolejna konferencja ACIIDS 2016 (8th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems) odbyła się w Da Nang w Wietnamie. Została ona zorganizowana przez Vietnam-Korea Friendship Information Technology College z Da Nang oraz Politechnikę Wrocławską we współpracy z IEEE SMC Technical Committee on Computational Collective Intelligence, Bina Nusantara University z Jakarty, Ton Duc Thang University oraz Quang Binh University z Wietnamu. Honorowy patronat nad edycją 2016 konferencji ACIIDS objął Jarosław Gowin, Wicepremier i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.Animatorem konferencji i jej przewodniczącym był Profesor Ngoc Thanh Nguyen. Sześciu przedstawicieli naszej Katedry: prof. Ngoc Thanh Nguyen, dr hab. Bogdan Trawiński, dr Kazimierz Choroś, dr Adrianna Kozierkiewicz-Hetmańska, dr Dariusz Król oraz dr Andrzej Siemiński wzięło udział w tej konferencji. W pracach organizacyjnych zaangażowani byli pracownicy naszej Katedry.

Na ACIIDS 2016 zgłoszono ok. 400 referatów z 36 krajów. Zostały one recenzowane przez członków międzynarodowego Komitetu Programowego, liczącego ponad 250 naukowców z 64 krajów. 153 referaty wybrano do ustnej prezentacji i publikacji w dwóch woluminach prestiżowej serii Springera Lecture Notes in Artificial Intellignce, vol. 9621 i 9622. Ponadto 40 referatów zakwalifikowano do prezentacji w formie posterów. Te ostatnie zostały opublikowane, po rozszerzeniu, w serii Springera Studies in Computational Intelligence, vol. 642.

Wykłady plenarne wygłosili profesorowie Tzung-Pei Hong z National University of Kaohsiung na Tajwanie, Saeid Nahavandi z Deakin University w Australii, Jun Wang z City University of Hong Kong oraz Piotr Wierzchoń z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Dr hab. Bogdan Trawiński przewodniczył specjalnej sesji pt. Multiple Model Approach to Machine Learning (MMAML 2016), na której zaprezentowano 9 referatów. Pomysłodawcą sesji MMAML 2016 był dr Bogdan Trawiński, który zorganizował ją wraz z drem Edwinem Lughoferem z Johannes Kepler University Linz w Austrii i drem Tomaszem Kajdanowiczem z Katedry W8/K1.

2015


Konferencja ICCCI 2015 w Madrycie

Data: 2015-09-21 – 2015-09-23

Siódma już konferencja ICCCI 2015 (7th International Conference on Computational Collective Intelligence Technologies and Applications) odbyła się w stolicy Hiszpanii - Madrycie. Została ona zorganizowana przez Politechniką Wrocławską we współpracy z dwoma uczelniami hiszpańskimi Universidad Complutense de Madrid i Universidad Auntónoma de Madrid. Odbyła się pod patronatem IEEE SMC Technical Committee on Computational Collective Intelligence. Animatorem konferencji i jej przewodniczącym był Profesor Ngoc Thanh Nguyen. Sześcioro przedstawicieli naszej Katedry: prof. Ngoc Thanh Nguyen, dr hab. Bogdan Trawiński, dr Kazimierz Choroś, dr Agnieszka Indyka-Piasecka, dr Bernadetta Maleszka i dr Marcin Maleszka wzięło udział w tej konferencji.Na konferencję ICCCI 2015 zgłoszono 186 referatów z 36 krajów, z których 110 wybrano do ustnej prezentacji i publikacji w dwóch woluminach (vol. 9329 i 9330) prestiżowej serii Springera Lecture Notes in Artificial Intellignce.

Wykłady plenarne wygłosili: Wykłady plenarne wygłosili: Prof. Francisco Herrera z Universidad de Granada (Hiszpania), Prof. B. John Oommen z Carleton University (Kanada), Prof. Guy Theraulaz z Université Paul Sabatier (Francja) oraz Jorge Ufano przedstawiciel hiszpańskiej firmy INVINCO.

Dolnośląskie Warsztaty Młodych Informatyków

Data: 2015-09-07


www.wmi.pwr.edu.pl

Dolnośląskie Warsztaty Młodych Informatyków są informatyczną konferencją naukową organizowaną przez Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz Liceum Ogólnokształcące nr III im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu, skierowaną do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.Celem DWMI jest spotkanie ambitnych i zdolnych uczniów zainteresowanych informatyką, którzy zajmują się zagadnieniami badawczymi w tej dziedzinie. Podczas Warsztatów będą oni mogli zaprezentować swoje prace, podyskutować o nich oraz wysłuchać prelekcji na temat aktualnie prowadzonych prac naukowo-badawczych we Wrocławiu i na świecie.

Ważne daty:
Nadsyłanie referatów: 19.06.2015
Decyzje kwalifikacyjne: 30.06.2015
Nadsyłanie wersji końcowych: 15.07.2015
Rejestracja uczestników: 15.07.2015
Warsztaty: 07.09.2015


Jak wziąć udział w Warsztatach?
Aby wziąć udział w DWMI należy przygotować abstrakt (max. 3 strony A4) w języku polskim opisujący prowadzone prace badawcze z zakresu informatyki.

Przygotowane referaty należy przesłać w formie elektronicznej do 19 czerwca 2015 r. na adres bernadetta.maleszka@pwr.edu.pl

Udział w Dolnośląskich Warsztatach Młodych Informatyków 2015 jest bezpłatny !

Patronat honorowy:
Prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski

Przewodniczący:
dr inż. Agnieszka Bieńkowska
mgr Michał Głowacki

Komitet naukowy:
prof. dr hab. inż. Ngoc-Thanh Nguyen
dr hab. inż. Bogdan Trawiński
dr inż. Dariusz Król
dr inż. Marcin Hemes
dr inż. Marcin Maleszka
dr inż. Adrianna Kozierkiewicz-Hetmańska

Komitet organizacyjny:
dr inż. Bernadetta Maleszka
mgr Dorota Matloch

Kontakt: dr inż. Bernadetta Maleszka, email: bernadetta.maleszka@pwr.edu.plKonferencja ACIIDS 2015 na Bali

Data: 2015-03-23 – 2015-03-25

Siódma, kolejna konferencja ACIIDS 2015 (7th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems) odbyła się na Bali w Indonezji. Została ona zorganizowana przez Bina Nusantara University z Dżakarty (Binus University) oraz Politechnikę Wrocławską we współpracy z IEEE SMC Technical Committee on Computational Collective Intelligence, IEEE Indonesia Section, Ton Duc Thang University oraz Quang Binh University z Wietnamu. Honorowy patronat nad edycją 2015 konferencji ACIIDS objęła prof. Lena Kolarska-Bobińska, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Animatorem konferencji i jej przewodniczącym był Profesor Ngoc Thanh Nguyen. Ośmiu przedstawicieli naszej Katedry: prof. Ngoc Thanh Nguyen, prof. Aleksander Zgrzywa, dr hab. Bogdan Trawiński, dr Kazimierz Choroś, dr Marek Kopel, dr Adrianna Kozierkiewicz-Hetmańska, dr Dariusz Król oraz dr Andrzej Siemiński wzięło udział w tej konferencji. W pracach organizacyjnych zaangażowani byli pracownicy naszej Katedry.

Na ACIIDS 2015 zgłoszono ponad 300 referatów z 44 krajów. Zostały one recenzowane przez członków międzynarodowego Komitetu Programowego, liczącego ponad 250 naukowców z 64 krajów. 117 referatów wybrano do ustnej prezentacji i publikacji w dwóch woluminach prestiżowej serii Springera Lecture Notes in Artificial Intellignce, vol. 9011 i 9012. Ponadto 38 referatów zakwalifikowano do prezentacji w formie posterów. Te ostatnie zostały opublikowane, po rozszerzeniu, w serii Springera Studies in Computational Intelligence, vol. 598.

Wykłady plenarne wygłosili profesorowie Nikola Kasabov z Auckland University of Technology w Nowej Zelandii, Suphamit Chittayasothorn z King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang w Tajlandii oraz Dosam Hwang z Yeungnam University w Korei

Dr. Bogdan Trawiński przewodniczył specjalnej sesji pt. Multiple Model Approach to Machine Learning (MMAML 2015), na której zaprezentowano 8 referatów. Pomysłodawcą sesji MMAML 2015 był dr Bogdan Trawiński, który zorganizował ją wraz z drem Edwinem Lughoferem z Johannes Kepler University Linz w Austrii i drem Tomaszem Kajdanowiczem z Katedry W8/K1.

Reportaż w Pryzmacie: http://www.pryzmat.pwr.edu.pl/konferencje/139


Wykłady na Biunus University w Dżakarcie

Data: 2015-03-19 – 2015-03-20

Przed konferencją ACIIDS 2015 prof. Ngoc Thanh Nguyen oraz dr hab. Bogdan Trawiński w ciągu dwóch dni wygłosili na Binus University kilka wykładów dla studentów studiów I i II stopnia oraz przeprowadzili seminarium dla doktorantów z kierunku informatyki. Prof. Nguyen przeprowadził rozmowy na temat wymiany studentów II stopnia oraz wspólnego kształcenia na III stopniu z Informatyki pomiędzy Politechnika Wrocławską a Binus University.

2014Habilitacja doktora Trawińskiego

Data: 2014-09-30

Dr inż. Bogdan Trawiński uzyskał na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej tytuł naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Informatyka. Podstawą przewodu habilitacyjnego był jednotematyczny cykl publikacji na temat „Modelowanie zagadnień regresyjnych za pomocą systemów rozmytych”.

Konferencja ICCCI 2014 w Seulu

Data: 2014-09-24 – 2014-09-26

Szósta już konferencja ICCCI 2014 (6th International Conference on Computational Collective Intelligence Technologies and Applications) odbyła się w Seulu w Korei. Została ona zorganizowana przez Politechniką Wrocławską we współpracy z koreańskimi uczelniami: Yeungnam University, Hanyang University oraz Chung-Ang University. Odbyła się pod patronatem IEEE SMC Technical Committee on Computational Collective Intelligence. Animatorem konferencji i jej przewodniczącym był Profesor Ngoc Thanh Nguyen. Pięciu przedstawicieli naszego Zakładu: prof. Ngoc Thanh Nguyen, dr Bogdan Trawiński, dr Bernadetta Maleszka, dr Marcin Maleszka i mgr Rafał Kern wzięło udział w tej konferencji.

Na konferencję ICCCI 2013 zgłoszono 205 referatów z 23 krajów, z których 70 wybrano do ustnej prezentacji i publikacji w prestiżowej serii Springera Lecture Notes in Artificial Intellignce, vol. 8733. Ponadto 20 referatów zostało przedstawionych w czasie sesji plakatowej i opublikowanych w Studies in Computational Intelligence (vol. 572) wydanych także przez Springera.

Wykłady plenarne wygłosili: Prof. Francis Heylighen z Free University of Brussels (Belgia), Prof. Il-Hong Suh z Hanyang University (Korea), Prof. Mirjana Ivanović z University of Novi Sad (Serbia), Prof. Key-Sun Choi z KAIST (Korea) oraz Tony (Kyung-IL) Lee, prezydent korporacji of Saltlux, Inc. (Korea).

Doktorat Marcina Pietranika

Data:2014-04-15

Mgr inż. Marcin Pietranik, nasz doktorant, obronił na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej rozprawę doktorską pod tytułem "Metody odwzorowania ontologii uwzględniające semantykę i wartościowanie atrybutów". Promotorem pracy był Profesor Ngoc Thanh Nguyen. Doktor Pietranik został nowym pracownikiem naukowo-dydaktycznym naszego Zakładu.

Konferencja ACIIDS 2014 w Bangkoku

Data: 2014-04-07 – 2014-04-09

Szósta, kolejna konferencja ACIIDS 2014 (6th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems) odbyła się w Bangkoku w Tajlandii. Została ona zorganizowana przez King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL) oraz Politechnikę Wrocławską we współpracy z IEEE SMC Technical Committee on Computational Collective Intelligence, Hue University, University of Information, Technology UIT-HCM oraz Quang Binh University z Wietnamu.

Animatorem konferencji i jej przewodniczącym był Profesor Ngoc Thanh Nguyen. Sześciu przedstawicieli naszego Zakładu: prof. Ngoc Thanh Nguyen, prof. Janusz Sobecki, dr Bogdan Trawiński, dr Marcin Maleszka, dr Bernadetta Maleszka i mgr Piotr Chynał wzięło udział w tej konferencji. W pracach organizacyjnych zaangażowani byli pracownicy naszego Zakładu.

Na ACIIDS 2014 zgłoszono referaty z 32 krajów. Zostały one recenzowane przez członków międzynarodowego Komitetu Programowego, liczącego ponad 250 naukowców z 63 krajów. 124 referaty wybrano do ustnej prezentacji i publikacji w dwóch woluminach prestiżowej serii Springera Lecture Notes in Artificial Intellignce, vol. 8397 i 8398. Ponadto 35 referatów zakwalifikowano do prezentacji w formie posterów. Te ostatnie zostały opublikowane, po rozszerzeniu, w serii Springera Studies in Computational Intelligence, vol. 551.

Wykłady plenarne wygłosili profesorowie Klaus-Robert Müller z TU Berlin, członek Narodowej Akademii Nauk Niemiec Leopoldina, Leszek Rutkowski z Politechniki Częstochowskiej, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, Vilas Wuwongse, Rektor Asian University z Tajlandii oraz Kang-Hyun Jo z University of Ulsan w Korei.

Dr. Bogdan Trawiński przewodniczył specjalnej sesji pt. Multiple Model Approach to Machine Learning (MMAML 2014), na której zaprezentowano 8 referatów. Pomysłodawcą sesji MMAML 2014 był dr Bogdan Trawiński, który zorganizował ją wraz z drem Edwinem Lughoferem z Johannes Kepler University Linz w Austrii i drem Tomaszem Kajdanowiczem z naszego Instytutu.

Reportaż w Pryzmacie: http://www.pryzmat.pwr.edu.pl/konferencje/72

Doktorat Bernadetty Maleszki

Data: 2014-03-18

Mgr inż, Bernadetta Maleszka, nasza doktorantka, obroniła na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej rozprawę doktorską pod tytułem "Metody personalizacji dla systemów wyszukiwania informacji wykorzystujące wiedzę kolektywną". Promotorem pracy był Profesor Ngoc Thanh Nguyen. Dr Bernadetta Maleszka została nowym pracownikiem naukowo-dydaktycznym naszego Zakładu.

2013


Doktorat Marcina Maleszki

Data: 2013-11-26

Mgr inż, Marcin Maleszka, nasz doktorant, obronił na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej rozprawę doktorską pod tytułem "Metody integracji danych o strukturze hierarchicznej". Promotorem pracy był Profesor Ngoc Thanh Nguyen. Doktor Maleszka został nowym pracownikiem naukowo-dydaktycznym naszego Zakładu.

Konferencja ICCCI 2013 w Krajowej (Rumunia)

Data: 2013-09-11 – 2013-09-13

Piąta już konferencja ICCCI 2013 (5th International Conference on Computational Collective Intelligence Technologies and Applications) odbyła się w Krajowej w Rumunii. Została ona zorganizowana przez Politechniką Wrocławską we współpracy z University of Craiova. Odbyła się pod patronatem IEEE SMC Technical Committee on Computational Collective Intelligence oraz Romanian Association of Artificial Intelligence (ARIA) i IEEE Romania (Computational Intelligence Section). Animatorem konferencji i jej przewodniczącym był Profesor Ngoc Thanh Nguyen. Czterech przedstawicieli naszego Zakładu: prof. Ngoc Thanh Nguyen, dr hab. Janusz Sobecki, dr Bogdan Trawiński i mgr Marcin Pietranik wzięło udział w tej konferencji.
Na konferencję ICCCI 2013 zgłoszono referaty z 27 krajów, z których 72 wybrano do ustnej prezentacji i publikacji w prestiżowej serii Springera Lecture Notes in Artificial Intellignce, vol. 8083. Ponadto 19 referatów zostało przedstawionych w czasie sesji plakatowej i opublikowanych w Studies in Computational Intelligence (vol. 513) wydanych także przez Springera.
Wykłady plenarne wygłosili: Prof. Jacek Koronacki, Dyrektor Instytutu Podstaw Informatyki PAN, Prof. Andrea Omicini z University of Bologna (Włochy), Prof. Sergiu Nedevschi z Technical University of Cluj-Napoca (Rumunia) oraz Dr. Ulle Endriss z University of Amsterdam (Holandia).


Konferencja ACIIDS 2013 w Malezji

Data: 2013-03-18 – 2013-03-20

Piąta, kolejna konferencja ACIIDS 2013 (5th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems) odbyła się w Kuala Lumpur w Malezji. Została ona zorganizowana przez Universiti Teknologi Malaysia oraz Politechnikę Wrocławską we współpracy z Nguyen Tat Thanh University (Vietnam). Animatorem konferencji i jej przewodniczącym był Profesor Ngoc Thanh Nguyen. Pięciu przedstawicieli naszego Zakładu: prof. Ngoc Thanh Nguyen, dr Adrianna Kozierkiewicz-Hetmańska, dr Bogdan Trawiński, mgr Marcin Maleszka i mgr Bernadetta Mianowska wzięło udział w tej konferencji.

Konferencja ACIIDS 2013 w Malezji

Data: 2013-03-18 – 2013-03-20

Piąta, kolejna konferencja ACIIDS 2013 (5th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems) odbyła się w Kuala Lumpur w Malezji. Została ona zorganizowana przez Universiti Teknologi Malaysia oraz Politechnikę Wrocławską we współpracy z Nguyen Tat Thanh University (Vietnam). Animatorem konferencji i jej przewodniczącym był Profesor Ngoc Thanh Nguyen. Pięciu przedstawicieli naszego Zakładu: prof. Ngoc Thanh Nguyen, dr Adrianna Kozierkiewicz-Hetmańska, dr Bogdan Trawiński, mgr Marcin Maleszka i mgr Bernadetta Mianowska wzięło udział w tej konferencji.
Na ACIIDS 2013 zgłoszono referaty z 20 krajów, z których wybrano 108 do ustnej prezentacji i publikacji w dwóch woluminach prestiżowej serii Springera Lecture Notes on Artificial Intellignce, vol. 7802 i 7803, posiadającej 10 pkt na liście ministerialnej. Wykłady plenarne wygłosili profesorowie Sigeru Omatu z Osaka Institute of Technology w Japonii, Hoang Pham z State University of New Jersey (USA), Naomi Salim z Universiti Teknologi Malaysia w Malezji oraz Mong-Fong Horng z Kaohsiung University na Tajwanie. Dr. Bogdan Trawiński przewodniczył specjalnej sesji pt. Multiple Model Approach to Machine Learning (MMAML 2013), a której zaprezentowano 7 referatów. Pomysłodawcą sesji MMAML 2013 był doktor Bogdan Trawiński, który zorganizował ją wraz z doktorem Edwinem Lughoferem z Johannes Kepler University Linz w Austrii i profesorem Przemysławem Kazienko z naszego Instytutu.
Sesja dotycząca inteligentnych systemów rekomendacyjnych, która cieszyła się sporym zainteresowaniem uczestników konferencji ACIIDS 2013, również była organizowana przez pracowników naszego zakładu: dr Adriannę Kozierkiewicz-Hetmańską oraz prof. Ngoc Thanh Nguyen.
Reportaż w Pryzmacie: http://www.pryzmat.pwr.edu.pl/SitePages/konferencje.aspx?i=10


Nasza książka będzie wydana po chińsku

Data: 2013-02-08

Wydawnictwo Springer podpisało kontrakt z pekińskim wydawnictwem National Defence Industry Press na tłumaczenie na język chiński książki pt. New Challenges for Intelligent Information and Database Systems, której współedytorami są pracownicy Instytutu Informatyki: prof. dr hab. inż. Ngoc Thanh Nguyen oraz dr inż. Bogdan Trawiński. Książka ta w języku angielskim ukazała się w ramach serii Springera pt. Studies in Computational Intelligence (vol. 351) w roku 2011. Zawiera wybrane i rozszerzone wersje referatów prezentowanych na współorganizowanej przez Politechnikę Wrocławską 3rd Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems (ACIIDS 2011), która odbyła się w dniach 20-22 kwietnia 2011 r. w Daegu (Korea). Edycja w języku chińskim zostanie wydana w 2000 egzemplarzach. Pekińskie wydawnictwo National Defence Industry Press w ciągu swojej 60-letniej działalności opublikowało ponad 8000 tytułów w nakładzie ponad 100 mln egzemplarzy i jest jednym z największych wydawnictw naukowo-technicznych w Chinach.

2012


Konferencja ICCCI 2012 w Ho Chi Minh City

Data: 2012-11-28 – 2012-11-30

Czwarta już konferencja ICCCI 2012 (4th International Conference on Computational Collective Intelligence Technologies and Applications) odbyła się w Ho Chi Minh City w Wietnamie. Została ona zorganizowana przez Politechniką Wrocławską we współpracy z University of Information Technology (Vietnam National University VNU-HCM, Vietnam). Odbyła się pod patronatem Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk oraz IEEE SMC Technical Committee on Computational Collective Intelligence. Animatorem konferencji i jej przewodniczącym był Profesor Ngoc Thanh Nguyen. Siedmiu przedstawicieli naszego Zakładu: prof. Ngoc Thanh Nguyen, prof. Radosław Katarzyniak, dr hab. Janusz Sobecki, dr Bogdan Trawiński, mgr Marcin Pietranik, mgr Grzegorz Popek i mgr Grzegorz Skorupa wzięło udział w tej konferencji.
Na ICCCI 2012 zgłoszono 397 referatów z 33 krajów, z których wybrano 113 do ustnej prezentacji i publikacji w dwóch woluminach prestiżowej serii Springera Lecture Notes on Artificial Intellignce, vol. 7653 i 7654, posiadającej 10 pkt na liście ministerialnej. Wykłady plenarne wygłosili profesorowie Philip Chen prezydent IEEE SMC z University of Macau, Gottfried Vossen z European Research Center for Information Systems (Niemcy), Longbing Cao z University of Technology Sydney (Australia) oraz Adam Grzech z Politechniki Wrocławskiej.


International Scientific School of Knowledge Management w Dong Hoi

Data: 2012-11-28 – 2012-11-30

Scientific School of Knowledge Management, międzynarodowa szkoła dla pracowników naukowych zajmujących się zarządzaniem wiedzą odbyła się w dniach 25-26 listopada 2012 r. na Quang Binh University w Dong Hoi City w Wietnamie.
Przewodniczącym komitetu naukowego Szkoły był prof. Ngoc Thanh Nguyen a członkiem komitetu - dr Bogdan Trawiński, Wykłady wygłosili prof. Longbing Cao z University of Technology Sydney (Australia), prof. Philip Chen, Prezydent IEEE SMC z University of Makau, prof. Mong-Fong Horng z National Kaohsiung University of Applied Sciences (Taiwan), prof. Geun-Sik Jo z Inha University (Korea), prof. Kang-Hyun Jo z University of Ulsan (Korea), prof. Thi Hoai An Le z Lorraine University (France), prof. Dinh Tao Pham z INSA-Rouen (France), prof. Ali Selamat z Universiti Teknologi Malaysia (Malaysia), dr hab. Janusz Sobecki i dr. Bogdan Trawiński z Politechniki Wrocławskiej.
Dr hab. Janusz Sobecki wygłosił wykład pod tytułem “Recommendation Systems Taxonomy” a dr Bogdan Trawiński na temat “The application of fuzzy systems to solve practical problems”.Taylor&Francis z dumą ogłasza, że Cybernetics and Systems za rok 2011 posiada impact factor 1,182 *.

Data: 2012-07-19

Z tej okazji, mamy przyjemność zaoferować bezpłatny dostęp do najczęściej cytowanych 5 artykułów opublikowanych w ciągu ostatnich trzech lat. Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp do artykułów.

  • The Fuzzy Generalized OWA Operator and Its Application in Strategic Decision Making, Jose M. Merigo and Montserrat Casanovas
  • Contextualized Recommendation Based on Reality Mining from Mobile Subscribers, Jason J. Jung, Hojin Lee, and Kwang Sun Choi
  • A Hybrid Method for Integrating Multiple Ontologies, Trong Hai Duong, Ngoc Thanh Nguyen, and Geun Sik Jo
  • Experience-Based Knowledge Representation: Soeks, Cesar Sanin and Edward Szczerbicki
  • Validation of CA Models of Pedestrian Dynamics with Fundamental Diagrams, A. Schadschneider and A. Seyfried


For additional information about the journal, visit www.tandfonline.com/ucbs

Konferencja KES-AMSTA 2012

Data: 2012-06-25 – 2012-06-27

6th International KES Conference on Agents and Multi-agent Systems – Technologies and Applications (KES-AMSTA 2012) odbyła sie w Dubrowniku (Chorwacja). Wiceprzewodniczacym tej konferencji był Profesor Ngoc Thanh Nguyen. Trzech przedstawicieli naszego Zakładu: prof. Ngoc Thanh Nguyen, dr Adrianna Kozierkiewicz-Hetmańska i mgr Marcin Maleszka wzięło udział w tej konferencji.

Wykłady profesora Hamido Fujity

Data: 2012-05-28 – 2012-06-01

W dniach od 28 maja do 1 czerwca prof. Hamido Fujita z Japonii przeprowadził cykl wykładów na Politechnice Wrocławskiej, poświęconych interakcjom człowiek-komputer. Wizyta finansowana była w ramach projektu „Rozwój potencjału dydaktyczno-naukowego młodej kadry akademickiej Politechniki Wrocławskiej”, a projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej. Inicjatorem wizyty był Profesor Ngoc Thanh Nguyen. Prof. Hamido Fujita jest profesorem Wydziału Informatyki i Systemów Oprogramowania na Prefekturalnym Uniwersytecie Iwate (IPU) w Takizawie. Głównym obszarem badań naukowca są interakcje człowiek-komputer (ang. Human-Computer Interaction, HCI), czyli wzajemne oddziaływanie pomiędzy człowiekiem a komputerem, zachodzące poprzez interfejs użytkownika. Prof. Fujita jest redaktorem naczelnym międzynarodowego czasopisma naukowego Knowledge-Based Systsems. W 2011 r. otrzymał honorowy tytuł profesora Uniwersytetu Óbuda w Budapeszcie. Prof. Fujita jest opiekunem doktorantów z Uniwersytetu Lavala w Quebecu, Politechniki w Sydney, Uniwersytetu Paryskiego i Uniwersytetu w Genui. Jest obecnie szefem kilku projektów naukowych, w tym projektu nad inteligentnymi interakcjami człowiek-komputer (ang. Intelligent HCI), projektu powiązanego z mentalnym klonowaniem, jako inteligentnym interfejsem między użytkownikiem i komputerem, oraz projektu systemu wirtualnego lekarza (ang. Virtual Doctor System).


Konferencja ACIIDS 2012 na Tajwanie

Data: 2012-03-19 – 2012-03-21

Czwarta już konferencja ACIIDS 2012 (4th Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems) odbyła się w Kaohsiung na Tajwanie. Została ona zorganizowana przez National Kaohsiung University of Applied Sciences, National Taichung University of Education, Taiwanese Association for Consumer Electronics (TACE) oraz Politechniką Wrocławską. Animatorem konferencji i jej przewodniczącym był Profesor Ngoc Thanh Nguyen. Trzech przedstawicieli naszego Zakładu: prof. Ngoc Thanh Nguyen, dr Bogdan Trawiński i mgr Grzegorz Skorupa wzięło udział w tej konferencji.

Na ACIIDS 2012 zgłoszono ponad 470 referatów z 15 krajów, z których wybrano 161 do ustnej prezentacji i publikacji w trzech woluminach prestiżowej serii Springera Lecture Notes on Artificial Intellignce, vol. 7196, 7197 i 7198, posiadającej 13 pkt na liście ministerialnej. Wykłady plenarne wygłosili profesorowie Jerzy Świątek z Politechniki Wrocławskiej, Shi-Kuo Chang z USA, Jung Wang z Hongkongu oraz Rong -Sheng Xu z Chin.

Spory sukces odniósł zespół autorów z Zakładu Systemów Zarządzania Wiedzą: Prof. Radosław Katarzyniak oraz jego doktoranci Wojciech Lorkiewicz i Grzegorz Skorupa, którzy otrzymali jedną z nagród Best Paper Award za referat pt. A Multi-agent Strategy for Integration of Imprecise Descriptions.

Dr. Bogdan Trawiński przewodniczył specjalnej sesji pt. Multiple Model Approach to Machine Learning (MMAML 2012), a której zaprezentowano 10 referatów. Pomysłodawcą sesji MMAML 2012 był doktor Bogdan Trawiński, który zorganizował ją wraz z profesorami Oscarem Cordónem z European Centre for Soft Computing w Hiszpanii i Przemysławem Kazienko z naszego Instytutu.


IEEE Senior Member dla dra Dariusza Króla

Data: 2012-03-03

Dr inż. Dariusz Król uzyskał stopień "Senior Member of IEEE". Senior Member to najwyższy rodzaj członkostwa w IEEE, o który mogą się ubiegać inżynierowie, naukowcy, nauczyciele, wynalazcy lub pracownicy techniczni, pracujący w dziedzinach nauki, leżących w polu zainteresowań IEEE. Aby uzyskać ten stopień, kandydaci muszą wykazać się co najmniej dziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym i znaczącymi osiągnięciami w okresie co najmniej pięciu lat. Ten rodzaj członkostwa posiada mniej niż 8% z 400 tys. członków IEEE. Dr Dariusz Król jest już trzecim pracownikiem naszego Zakładu, który został awansowany do stopnia IEEE Senior Member.


Europejski projekt badawczy dra Dariusza Króla

Data: 2012-01-25

Projekt badawczy dra inż. Dariusza Króla pt. „To what extent can design principles for complex networks be derived from the study of error propagation phenomenon in smart and bio-inspired network structures” został zaakceptowany przez Komisję Europejską i zarejestrowany w ramach 7 Programu Ramowego pod numerem PIEF-GA-2010-274375. Czas realizacji: 2012-2014.
więcej »


Zastępca redaktora naczelnego IEEE Transactions on SMC

Data: 2012-01-01

Profesor Ngoc Thanh Nguyen został powołany na stanowisko zastępcy redaktora naczelnego renomowanego czasopisma informatycznego IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics. Part A.

2011


Tytuł profesorski w Wietnamie

Data: 2011-11-08

Prof. Ngoc Thanh Nguyenowi został nadany tytuł profesorski w Wietnamie. Decyzja ta została podjęta na postawie znaczącego dorobku naukowego Prof. Nguyena jak również Jego działań promujących naukę i edukację wyższą w Wietnamie.

Grant badawczy Marcina Pietranika

Data: 2011-10-12

Projekt badawczy "Metody odwzorowywania ontologii uwzględniające semantykę i wartościowanie atrybutów" doktoranta Marcina Pietranika został zakwalifikowany do finansowania z funduszy Narodowego Centrum Nauki. Czas realizacji: 2011-2013.

Najczęściej cytowane artykuły czasopisma Cybernetics and Systems

Data: 2011-07-01

Dwa artykuły Profesora Nguyena należą do 10 najczęściej cytowanych artykułów czasopisma Cybernetics and Systems (Impact Factor w 2010: 0.662) w ciągu trzech lat: 2008-2010.


1. Ngoc Thanh Nguyen: Inconsistency of knowledge and collective intelligence, Cybernetics and Systems 39:6, pp. 542-562 (2008)


2. Trong Hai Duong, Ngoc Thanh Nguyen, Geun Sik Jo: A hybrid method for integrating multiple ontologies. Cybernetics and Systems 40:2, pp. 123-145 (2009)
Konferencja KES-AMSTA 2011

Data: 2011-06-29 – 2011-07-01

5th International KES Conference on Agents and Multi-agent Systems – Technologies and Applications (KES-AMSTA 2011) odbyła sie w Manchesterze (Wielka Brytania). Wiceprzewodniczacym tej konferencji był Profesor Ngoc Thanh Nguyen. Trzech przedstawicieli naszego Zakładu: prof. Ngoc Thanh Nguyen, dr Bogdan Trawiński i mgr Bernadetta Mianowska wzięło udział w tej konferencji.

IEEE Senior Member dla dra Bogdana Trawińskiego

Data: 2011-06-18

Dr inż. Bogdan Trawiński uzyskał stopień "Senior Member of IEEE". Senior Member to najwyższy rodzaj członkostwa w IEEE, o który mogą się ubiegać inżynierowie, naukowcy, nauczyciele, wynalazcy lub pracownicy techniczni, pracujący w dziedzinach nauki, leżących w polu zainteresowań IEEE. Aby uzyskać ten stopień, kandydaci muszą wykazać się co najmniej dziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym i znaczącymi osiągnięciami w okresie co najmniej pięciu lat. Ten rodzaj członkostwa posiada mniej niż 8% z 400 tys. członków IEEE.

Konferencja ACIIDS 2011 zakończona sukcesem

Data: 2011-04-20 – 2011-04-22

Trzecia konferencja ACIIDS 2011 (3rd Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems) odbyła sie w Daegu w Korei. Została ona zorganizowana przez Yeungnam University wespół z Politechniką Wrocławską.


Animatorem konferencji i jej współprzewodniczącym był Profesor Ngoc Thanh Nguyen. Na konferencję zgłoszono ponad 330 referatów z ok. 30 krajów, z których wybrano 110 do ustnej prezentacji i publikacji w dwóch woluminach springerowskiej serii LNCS/LNAI (vol. 6591, 6592). Ponadto 35 referatów zostało przedstawionych w czasie sesji plakatowej i opublikowanych w Studies in Computational Intelligence (vol. 351) wydanych także przez Springera. Wykłady plenarne wygłosili profesorowie Hamido Fujita z Japonii, Halina Kwaśnicka z naszego Instytutu, Yong-Woo Lee z Korei oraz Eugene Santos Jr. Z USA.


MMAML 2011 sesja specjalna na ACIIDS 2011

Data: 2011-04-20 – 2011-04-22

MMAML 2011 Special Session on Multiple Model Approach to Machine Learning była jedna z największych sesji specjalnych na konferencji ACIIDS-2011.


Zgłoszono na nią 23 referaty, z których do prezentacji ustnej zakwalifikowano 10 a do sesji plakatowej 3. Pomysłodawcą sesji MMAML 2011 był doktor Bogdan Trawiński, który zorganizował ją wraz z profesorami Oscarem Cordónem z European Centre for Soft Computing w Hiszpanii i Przemysławem Kazienko z naszego Instytutu. Poziom prezentowanych w czasie sesji referatów był bardzo wysoki, wszystkie z nich zostały zaproszone do specjalnego wydania czasopisma z listy filadelfijskiej International Journal of Applied Mathematics&Computer Science, Impact Factor (2009): 0,684.
Grant badawczy dra inż. Bogdana Trawińskiego

Data: 2011-04-20

Wniosek o grant badawczy własny N N516 483840 dra inż. Bogdana Trawińskiego pt. ”Wielomodelowe metody predykcji dla dynamicznych problemów regresyjnych” uzyskał finansowanie w 40. konkursie Narodowego Centrum Nauki. Czas realizacji: 2011-2014.

Doktorat Adrianny Kozierkiewicz-Hetmańskiej

Data: 2011-03-08

Mgr inż. Adrianna Kozierkiewicz-Hetmańska, nasza doktorantka, obroniła na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej rozprawę doktorską pod tytułem ”Metoda wyznaczania personalizowanego scenariusza uczenia w systemach E-learning”. Promotorem pracy był Profesor Ngoc Thanh Nguyen. Doktor Kozierkiewicz-Hetmańska została nowym pracownikiem naukowo-dydaktycznym naszego Zakładu.

Przewodniczący IEEE SMC TC on Computational Collective Intelligence

Data: 2011-03-01

Prof. Ngoc Thanh Nguyen został wybrany przewodniczącym Komitetu Technicznego Computational Collective Intelligence w ramach IEEE Systems, Man and Cybernetics Society (SMC).

2010


Grant habilitacyjny dra Dariusza Króla

Data: 2010-04-18

Wniosek habilitacyjny N N516 448538 dra inż. Dariusza Króla pt. ”Metody propagacji danych w rozwiązywaniu zadań kolektywnej inteligencji” uzyskał finansowanie w 38. konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Czas realizacji: 2010-2011.

Konferencja ACIIDS 2010 zakończona sukcesem

data: 2010-03-26 – 2010-03-28

Druga konferencja ACIIDS 2010 (2nd Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems) odbyła sie w Hue w Wietnamie. Została ona zorganizowana przez Hue University wespół z Politechniką Wrocławską.

Animatorem konferencji i jej współprzewodniczącym był Profesor Ngoc Thanh Nguyen. Na konferencję zgłoszono ponad 330 referatów z 35 krajów, z których wybrano 96 do ustnej prezentacji i publikacji w dwóch woluminach springerowskiej serii LNCS/LNAI (vol. 5990, 5991). Ponadto 32 referaty zostały przedstawione w czasie sesji plakatowej i opublikowane w w Studies in Computational Intelligence (vol. 283) wydanych także przez Springera. Wykłady plenarne wygłosili profesorowie A. Min Tjoa z Austrii, Leon S L. Wang z Tajwanu oraz nasz Dziekan Jerzy Świątek.


MMAML 2010 największą sesją specjalną na ACIIDS 2010

Data: 2010-03-26 – 2010-03-28

MMAML 2010 Special Session on Multiple Model Approach to Machine Learning była największą sesją specjalną na konferencji ACIIDS-2010.

Zgłoszono na nią 35 referatów, z których do prezentacji ustnej zakwalifikowano 13 a do sesji plakatowej 5. Autorzy reprezentowali 15 krajów: Australię, Brazylię, Kanadę, Chiny, Indie, Indonezję, Iran, Izrael, Japonię, Koreę, Malezję, Polskę, Hiszpanię, Tajwan i Wietnam. Pomysłodawcą MMAML 2010 był doktor Bogdan Trawiński, który zorganizował ją wraz z profesorami Oscarem Cordónem z European Centre for Soft Computing w Hiszpanii i Przemysławem Kazienko z naszego Instytutu. Dziesięć najlepszych referatów zostało zaproszonych do specjalnego wydania czasopisma z listy filadelfijskiej New Generation Computing.Prof. Ngoc Thanh Nguyen redaktorem naczelnym TCCI

Data: 2010-01-05

Profesor Ngoc Thanh Nguyen został redaktorem naczelnym nowego międzynarodowego czasopisma naukowego pt. Transactions on Computational Collective Intelligence (TCCI), które jest jednym z 12 czasopism należących do prestiżowej serii LNCS/LNAI Springera.

Zakres tematyczny TCCI obejmuje metodologiczne, teoretyczne i praktyczne aspekty kolektywnej inteligencji obliczeniowej rozumianej jako postać inteligencji, która powstaje w wyniku współpracy i współzawodnictwa wielu obiektów (sztucznych lub naturalnych). Użycie wielu technologii inteligencji obliczeniowej takich, jak systemy rozmyte, algorytmy ewolucyjne, sieci neuronowe, teoria konsensusu itp. ma na celu wspomaganie ludzkiej i inne kolektywnej inteligencji i tworzenie nowych form inteligencji w sztucznych i naturalnych systemach.2009


Wykłady profesora Toyoaki Nishidy

Data: 2009-11-30 – 2009-12-04

Profesor Toyoaki Nishida z Kyoto University w Japonii wygłosił serię wykładów na temat projektowania inteligencji społecznej i informatyki konwersacyjnej. Wykłady odbyły się w ramach programu Wrocław Information Technology Initiative (WITI) sponsorowanego przez Urząd Miejski Wrocławia i Politechnikę Wrocławską. Celem programu jest promocja nowoczesnych technologii informatycznych we Wrocławiu. Inicjatorem wizyty był doktor Radosław Katarzyniak.


ACM Distinguished Scientist dla prof. Nguyena

Data: 2009-10-25

Profesor Ngoc Thanh Nguyen otrzymał tytuł "Distinguished Scientist", przyznawany corocznie przez Stowarzyszenie ACM naukowcom mającym wybitne osiągnięcia w dziedzinie informatyki.

Grant promotorski Profesora Nguyena

Data: 2009-10-16

Wniosek o grant badawczy promotorski N N516 041937 Profesora Nguyena pt. ”Metoda wyznaczania personalizowanego scenariusza uczenia w systemach E-learning”, na realizację doktoratu mgr inż. Adrianny Kozierkiewicz-Hetmańskiej, uzyskał finansowanie w 37. konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Czas realizacji: 2009-2011.

Grant badawczy Profesora Nguyena

Data: 2009-10-15

Wniosek o grant badawczy własny N N519 407437 Profesora Nguyena pt. ”Metody integracji wiedzy w wybranych zadaniach kolektywnej inteligencji” uzyskał finansowanie w 37. konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Czas realizacji: 2009-2012.

Wykłady profesora Heitora Silvério Lopesa

Data: 2009-10-08 – 2009-10-09
Profesor Heitor Silvério Lopes z Federal Technological University of Parana w Brazylii wygłosił serię wykładów na temat inspiracji, modeli, zastosowań i trendów w obliczeniach ewolucyjnych. Wykłady odbyły się w ramach programu Wrocław Information Technology Initiative (WITI) sponsorowanego przez Urząd Miejski Wrocławia i Politechnikę Wrocławską. Celem programu jest promocja nowoczesnych technologii informatycznych we Wrocławiu. Inicjatorem wizyty był doktor Dariusz Król.Wielki sukces pierwszej konferencji ICCCI 2009

Data: 2009-10-05 – 2009-10-07

Pierwsza międzynarodowa konferencja na temat kolektywnej inteligencji obliczeniowej ICCCI’09 odbyła się we Wrocławiu. Konferencję zorganizowała Politechnika Wrocławska we współpracy z Swinburne University of Technology (Australia) oraz National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan).

Pomysłodawcą i współprzewodniczącym konferencji był profesor Ngoc Thanh Nguyen. Zgłoszono ponad 200 referatów z tematyki kolektywnego podejmowania decyzji, systemów wieloagentowych, sieci społecznych, sieci semantycznych, zarządzania ontologiami, kolektywnej inteligencji inspirowanej naturą, analizy systemów webowych. W sumie ponad 90 referatów przedstawili naukowcy pochodzący z Australii, Brazylii, Chorwacji, Cypru, Republiki Czeskiej, Finlandii, Francji, Niemiec, Islandii, Indii, Japonii, Malezji, Meksyku, Nowej Zelandii, Irlandii, Korei, Polski, Rumunii, Słowacji, Hiszpanii, Tajwanu, Tajlandii, Holandii, Turcji, Wenezueli i Wietnamu. Wykłady plenarne wygłosili profesorowie Pierre Lévy z Kanady oraz Roman Słowiński i Piotr Jędrzejowicz.


Materiały konferencyjne ukazały się w ramach springerowskiej serii wydawniczej LNCS/LNAI (vol. 5796) oraz w postaci rozdziałów monografii Studies in Computational Intelligence (vol. 244) również wydanej przez Springera.Dr hab. Ngoc Thanh Nguyen tytularnym profesorem

Data: 2009-06-17

Dr hab. Ngoc Thanh Nguyen otrzymał tytuł naukowy profesora z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

Wykłady profesora Witolda Pedrycza

Data: 2009-05-12

Profesor Witold Pedrycz from University of Alberta w Edmonton w Kanadzie wygłosił serię wykładów na temat Linguistic models: from data to granular architectures oraz Collaborative Modeling with Information Granules. Wykłady odbyły się w ramach programu Wrocław Information Technology Initiative (WITI) sponsorowanego przez Urząd Miejski Wrocławia i Politechnikę Wrocławską. Celem programu jest promocja nowoczesnych technologii informatycznych we Wrocławiu. Inicjatorem wizyty był doktor Dariusz Król.


ACIIDS 2009 zapoczątkował serię konferencji na Dalekim Wschodzie

Data: 2009-04-01 – 2009-04-03

Wydział Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz wietnamski Uniwersytet Prowincji Quang Binh byli organizatorami 1st Asian Conference on Intelligent Information and Database Systems, która została zorganizowana 1-3 kwietnia 2009 r. w mieście Dong Hoi. Konferencja rozpoczęła serię międzynarodowych spotkań naukowych, mających na celu ułatwienie kontaktów naukowych z ośrodkami badawczymi Dalekiego Wschodu. Seria będzie poświęcona inteligentnym systemom informacyjnym i systemom baz danych. Pomysłodawcą spotkań był profesor Ngoc Thanh Nguyen, kierujący Zakładem Systemów Zarządzania Wiedzą.

Nowa impreza naukowa spotkała się z dużym zainteresowaniem. Zgłoszenia napłynęły z około 20 krajów, najliczniej reprezentowane były: Tajwan, Korea, Chiny i Polska. Zgłoszono 242 prace, spośród których do prezentacji i publikacji w materiałach konferencyjnych wybrano 83 prace. Wydawcą było IEEE Computer Society Press. Wydawnictwo to cieszy się w krajach Dalekiego Wschodu bardzo dużym prestiżem, co potwierdzają oficjalnie obowiązujące zasady oceny dorobku naukowego pracowników tamtego obszaru świata. Referaty plenarne wygłosiło pięciu profesorów: Robert J. Howlett z Brighton Univeristy w Wielkiej Brytanii, Tzung-Pei Hong z National University of Kaohsiung na Tajwanie, Kazumi Nakamatsu z Uniwersytetu Hyogo w Japonii a także Adam Grzech oraz Adam Janiak z Politechniki Wrocławskiej.Wykłady profesora Oscara Cordóna

Data: 2009-03-09 – 2009-03-10

Profesor Oscar Cordón z European Centre for Soft Computing z Hiszpanii wygłosił serię wykładów na temat genetycznych systemów rozmytych oraz ekstrakcji rozmytej wiedzy za pomocą algorytmów ewolucyjnych. Wykłady odbyły się w ramach programu Wrocław Information Technology Initiative (WITI) sponsorowanego przez Urząd Miejski Wrocławia i Politechnikę Wrocławską. Celem programu jest promocja nowoczesnych technologii informatycznych we Wrocławiu. Inicjatorem wizyty był doktor Bogdan Trawiński.


Senior Member of IEEE dla prof. Nguyena

Data: 2009-01-04

Profesor Ngoc Thanh Nguyen uzyskał najwyższy rodzaj członkostwa IEEE: "Senior Member of IEEE" Senior Member to najwyższy rodzaj członkostwa, o który mogą się ubiegać inżynierowie, naukowcy, nauczyciele, wynalazcy lub pracownicy techniczni, pracujący w dziedzinach nauki, leżących w polu zainteresowań IEEE. Członkowie muszą wykazywać się co najmniej dziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym i profesjonalizmem w swoich działaniach. Tylko 8,1% z 376 tys. członków IEEE posiada ten rodzaj członkostwa.


2008


Powstał Zakład Systemów Zarządzania Wiedzą

Data: 2008-12-03

Zakład Systemów Zarządzania Wiedzą został powołany do życia w dniu 3 grudnia 2008 roku przez Dziekana Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Kierownikiem Zakładu został profesor Ngoc Thanh Nguyen. Ponadto w skład Zakładu weszli doktorzy Radosław Katarzyniak, Maciej Kiewra, Dariusz Król, Janusz Sobecki i Bogdan Trawiński.