Pracownicy Katedry Systemów Informatycznych prowadzą zajęcia dydaktyczne na Wydziale Informatyki i Zarządzania na studiach pierwszego i drugiego stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) na kierunku Informatyka i kierunku Inżynieria Systemów. Sprawujemy także opiekę naukową nad doktorantami.

 

W zakresie dydaktyki nasza katedra opiekuje się obecnie:

  • specjalnością Projektowanie Systemów Informatycznych (PSI) dla II stopnia kierunku Informatyka,
  • specjalnością w Systemy Informacyjne (IS) dla II stopnia kierunku Informatyka,
  • ścieżkami kształcenia informatycznego dla I i II stopnia kierunku Inżynieria Systemów.

Na poziomie studiów pierwszego stopnia prowadzimy podstawowe i zaawansowane kursy nauczania języków i metod programowania, uczymy projektowania baz danych i hurtowni danych, projektowania, implementacji i wdrażania systemów informatycznych.

Specjalność Projektowanie Systemów Informatycznych (PSI)

Na drugim poziomie nauczania jesteśmy odpowiedzialni za realizację kursów przewidzianych w naszej specjalności Projektowanie Systemów Informatycznych. Program nauczania na specjalności opracowaliśmy uwzględniając nasze doświadczenia we współpracy z biznesem oraz sugestie naszych absolwentów. Dzięki temu dobrze przygotowujemy absolwentów do profesjonalnej pracy w firmach informatycznych oraz działach IT przedsiębiorstw i instytucji. Obejmuje on specjalnościowe kursy z zakresu technologii implementacji systemów informatycznych, integracji systemów informatycznych, interakcji człowiek-komputer, zarządzania projektem informatycznym, Semantic Web oraz metod inteligencji obliczeniowej.

 

Pliki do pobrania:

  • prezentacja specjalności pobierz
  • program studiów i karty przedmiotów (studia stacjonarne) pobierz
  • program studiów i karty przedmiotów (studia niestacjonarne) pobierz

 

Specjalność Systemy Informacyjne (SI)

Na drugim poziomie nauczania jesteśmy odpowiedzialni za realizację kursów przewidzianych w naszej specjalności Systemy Informacyjne. Program nauczania na specjalności obejmuje kompleksowe kształcenie specjalistyczne w zakresie projektowania i wdrażania systemów w różnych środowiskach, z wykorzystaniem najnowszych technologii informatycznych, we współpracy z najlepszymi firmami informatycznymi. Zwiera on specjalnościowe kursy z zakresu projektowania systemów informacyjnych, zarządzania projektami, integracji systemów informatycznych, systemów informatyczne w biznesie, interaktywnych systemów multimedialnych, interakcji człowiek-komputer, webowych i mobilnych systemów informacyjnych.

 

Pliki do pobrania:

  • prezentacja specjalności pobierz
  • program studiów i karty przedmiotów (studia stacjonarne) pobierz
  • program studiów i karty przedmiotów (studia niestacjonarne) pobierz