Pracownia: Kolektywna inteligencja obliczeniowa
Kierownik: Prof. dr hab. inż. Ngoc Thanh Nguyen

Członkowie zespołu:
Dr inż.  Maciej Huk
Dr inż.  Rafał Kern
Dr inż.  Adrianna Kozierkiewicz
Dr inż.  Marcin Maleszka
Dr inż.  Bernadetta Maleszka
Dr inż.  Marcin Pietranik
Mgr inż.  Michał Malski
Mgr inż.  Aleksander Marciniak
Mgr inż. Thanh-Ngo Nguyen
Mgr inż.  Van Du Nguyen
Mgr inż.  Rafał Palak
Mgr inż. Mateusz Sitarczyk

 
Pracownia: Internetowe i multimedialne systemy informacyjne
Kierownik: Dr hab. inż. Kazimierz Choroś, prof. PWr


Członkowie zespołu:
Dr inż.  Marek Kopel
Dr inż.  Elżbieta Kukla
Dr inż.  Andrzej Siemiński
Mgr inż. Wassim Al Haddad
Mgr inż.  Tomasz Suder
Mgr inż.  Hossein Yazdani


Pracownia: Uczenie maszynowe
Kierownik: Dr hab. inż. Bogdan Trawiński, prof. PWr

Członkowie zespołu:
Dr inż. Agnieszka Indyka-Piasecka
Dr inż.  Zbigniew Telec
Mgr inż.  Marcin Kutrzyński

Pracownia: Informatyka Stosowana
Kierownik: Dr hab. inż. Dariusz Król

Członkowie zespołu:
Dr inż. Marek Krótkiewicz
Mgr inż.  Marcin Jodłowiec
Mgr inż. Jan Skowroński
Mgr inż.  Krystian Wojtkiewicz